This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Centar zdravlja VAGA

//Centar zdravlja VAGA

Centar zdravlja VAGA

 

Centar zdravlja VAGA osnovan je s ciljem promocije zdravlja i zdravog stila života. To podrazumijeva pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost kako bi se postigla optimalna težina organizma.

VAGA već deset godina djeluje na području Osječko-baranjske županije kao zdravstvena civilna neprofitna organizacija.

Misija/svrha Udruge je promicanje zdravog načina življenja s ciljem prevencije kroničnih nezaraznih oboljenja i postizanja optimalne tjelesne težine, kao i zadovoljavajućeg psihofizičkog stanja svih skupina građana.

logoTwitter logoFacebook logoFacebook logoYt logoGplus logoMail

 

Strateška/programska usmjerenja:

 1. Edukacija i informiranje svih dobnih skupina o načelima pravilne prehrane te provođenje programa redovite tjelesne aktivnosti s ciljem postizanja optimalne tjelesne težine i prevencije.
 2. Zaštita i edukacija pacijenata i potrošača.
 3. Unapređenje socijalne skrbi marginaliziranih skupina populacije.
 4. Promicanje ekološke i bio proizvodnje.
 5. Zaštita i očuvanje okoliša i prirodnih bogatstava.

Djelatnosti udruge VAGA su:

 1. antropometrijska mjerenja (vaganje, mjerenja, analiza sastava tijela, izračunavanja ITM-a, WHR-a) te izračun rizičnih čimbenika kompjutorskim analizatorom;
 2. kontrola metaboličkih pokazatelja (vrijednosti glukoze, kolesterola, triglicerida u kapilarnoj krvi), mjerenje krvnog tlaka i dr. ;
 3. analiziranje i vođenje evidencije o rezultatima pri smanjivanju ili povećavanju tjelesne mase u svrhu postizanja zdravlja pojedinca;
 4. provođenje znanstvenih istraživanja u suradnji s liječnicima te znanstvenicima s područja znanosti koje se bave utjecajem nepravilne prehrane, odnosno prekomjerne tjelesne težine ili pothranjenosti na psihofizičko zdravlje čovjeka;
 5. anketiranje i uzimanje podataka vezano uz demografsko područje te anamnestičkih podataka vezano uz zdravstvene tegobe i prehrambene navike;
 6. korištenje dobivenih podataka kao bazu za statističku obradu te statističke podatke koristiti prilikom pisanja stručnih i znanstvenih radova za različite skupove, kongrese, konferencije, časopise, portale i sl.;
 7. izrada individualnih jelovnika prilagođenih stanjima i potrebama organizma (pretilost, metabolički poremećaji, kronične bolesti, trudnoća, neuhranjenost i sl.);
 8. provođenje zdravstveno-odgojnih programa za djecu, mlade i odrasle;
 9. neformalne edukacije djece u osnovnim i srednjim škola, fakultetima, nastavnog i školskog osoblja, roditelja i dr., kroz projektne aktivnosti udruge;
 10. organiziranje natjecanja vezana uz znanja o hrani, tjelesnoj aktivnosti i utjecaju načina življenja na zdravlje čovjeka;
 11. neformalno obrazovanje svih dobnih skupina kroz programe stjecanja znanja i vještina u sklopu programskih aktivnosti udruge;
 12. održavanje redovitih seminara, predavanja, savjetovanja, vježbi te radionica o pravilnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti na kojima će sudjelovati vanjski suradnici (liječnici, nutricionisti, psiholozi, kineziolozi i dr.stručnjaci, s ciljem poboljšanja psiho-fizičkog stanja članova i korisnika usluga;
 13. promicanje sporta i rekreacije;
 14. provođenje sportsko-rekreativnih aktivnosti kao redovitu djelatnost udruge;
 15. savjetovanje i edukacija o načelima pravilne prehrane u raznim javnim institucijama kao što su vrtići, škole, javne menze, učenički domovi, domovi umirovljenika i dr.;
 16. uvođenje programa pravilno uravnotežene prehrane u različite institucije (vrtići, škole, menze, domovi, restorani, hoteli i sl.);
 17. održavanje različitih seminara i programa s psiho-socijalnim pristupom problematici prekomjerne težine ili drugih oboljenja vezanih uz prehranu kao što su anoreksija i bulimija;
 18. savjetovanje o pravilnom korištenju dodataka prehrani kao pomoć pri postizanju i održavanju optimalne težine u svrhu zdravlja čovjeka;
 19. promidžba određenih preporučljivih proizvoda i namirnica u skladu s načelima pravilno uravnotežene prehrane;
 20. provođenje anti-stresnog programa individualno i grupno;
 21. priprema i usluživanje jela i pića za članove udruge;
 22. promicanje ekološke proizvodnje i bio-proizvoda;
 23. zaštita i očuvanje okoliša i prirodnih bogatstava, očuvanje biološke raznolikosti, promicanje i informiranje o racionalnom korištenju prirodnih dobara i energije, kao osnovne uvjete zdravog načina življenja;
 24. ekološko osvješćivanje članova;
 25. upoznavanje članova o najnovijim znanstvenim istraživanjima na polju zdrave prehrane i bio proizvodnje, i dr.

Područje zaštite pacijenata i potrošača:

 1. Promicanje i zaštita prava pacijenata i potrošača;
 2. poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti i korištenja zdravstvenih usluga u skladu sa Zakonima RH;
 3. edukacija, informiranje i osvješćivanje potrošača o sigurnosti i kvaliteti hrane.

Područje socijalne zaštite: 

 1. Unapređenje i promicanje kvalitete socijalne skrbi svih skupina populacije;
 2. podrška u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina populacija;
 3. promicanje socijalnog uključivanja za osobe s poteškoćama u zdravlju;
 4. smanjivanje utjecaja socio-ekonomskog statusa na zdravlje ljudi (povećani ITM, postotak masti u tijelu, degenerativne bolesti kao posljedica prekomjerne tjelesne težine i pretilosti, kronične nezarazne bolesti koje nastaju kao posljedica nezdravog načina življenja);
 5. jačanje motivacije i poticanje sudjelovanja u aktivnostima zajednice marginaliziranih skupina populacije;
 6. povećanje zaposlenosti kroz neformalne obrazovne programe i radionice;
 7. osvještavanje javnosti o problemima diskriminacije pri zapošljavanju pretilih osoba, kao i osoba s kroničnim nezaraznim oboljenjima koja nastaju uslijed prekomjerne tjelesne težine/pretilost.

U naših devet godina aktivnog djelovanja proveli smo, u skladu s aktivnostima Nacionalne strategije Republike Hrvatske o promicanju zdravog načina življenja i informiranja o pravilnoj prehrani te Akcijskog plana za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine za razdoblje od 2010. do 2011.g., preko 50 edukativnih predavanja i radionica u osnovnim školama, gradskim četvrtima, mjesnim odborima i općinama naše županije te na taj način educirali, savjetovali, izvagali odnosno analizirali sastav tijela te izmjerili krvni tlak kod oko 5000 osoba svih dobnih skupina.

Predavanja, mjerenja i sve ostale pripadajuće aktivnosti su održali stručnjaci iz udruge, vanjski suradnici, liječnici-specijalisti, psiholozi, stručnjaci koji se bave prehranom i nutricionizmom, i to uglavnom volontirajući. Vjerujemo kako smo našim aktivnostima u proteklom razdoblju bitno doprinijeli boljitku našega grada i županije aktivno radeći na prevenciji nastanka kroničnih oboljenja koji se povezuju s nepravilnom prehranom, tjelesnom neaktivnošću te prekomjernom tjelesnom težinom/pretilošću (poglavito kardiovaskularnih bolesti i bolesti metabolizma), a koje su vodeći uzrok pobolijevanja i smrtnosti stanovništva u nas.

Članovi upravnog odbora Centra zdravlja VAGA

1. Predsjednica: univ. spec. techn. aliment. Danijela Periš, mag.ing.agr., sveučilišna specijalistica sigurnosti i kvalitete hrane, certificirana voditeljica sportsko-rekreativnih aktivnosti i ZUMBA® fitness instruktorica Zumba PoslomatResearchgate Linkedin

2. Dopredsjednica: prof. dr. sc. Maja Miskulin, dr. med., spec.epidemiologije i zdravstvene ekologije

3. Tajnica: dr. sc. Ivana Tomac, dipl.ing.preh.tehn.

Zbog većeg broja projekata koje redovito provodimo na području Osječko-baranjske županije, u udruzi VAGA aktivno rade i vanjske suradnice koje sudjeluju u provođenju zadanih aktivnosti, i to:

 1. prof.dr.sc. Maja Miškulin, dr.med., specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Osijeku;
 2. Željka Horvat, mag. nutricionizma;
 3. doc. dr. sc. Zvonimir Tomac, prof. kinezilogije;
 4. prof. dr. sc. Tomislav Klapec, profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku;
 5. doc. dr. sc. Bojan Šarkanj, asistent Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku.

Moto naše udruge je i stalna edukacija stručnjaka i prenošenje stečenog znanja na građane grada Osijeka, ali i cijele županije.
Prevencija prekomjerne tjelesne težine, ukoliko do nje već nije došlo, znači i prevenciju mnogih oboljenja i zdravstvenih poremećaja, za koje je znanstveno dokazano da su povezane sa prekomjernom tjelesnom težinom i nepravilnom prehranom te nedostatnom tjelesnom neaktivnošću.

No, ukoliko je već došlo do prekomjerne tjelesne težine ili pretilosti, umjerenim i postojanim smanjenjem tjelesne težine za 5% -10% smanjuje se rizik od prerane smrti za 20%, snižava tlak za 10-20 mmHg, snižava razina glukoze za 50%, snižavaju vrijednosti povišenih triglicerida i kolesterola za 30%.

Podizanjem svijesti ljudi o spoznaji koliko je važno što jedemo, kada, koliko i zašto, odnosno kakav utjecaj općenito hrana ima na naše zdravlje, moguće je smanjiti broj osoba s prekomjernom težinom/pretilošću.

Postizanjem optimalne tjelesne težine i usvajanjem zdravih navika življenja, kao što su pravilna prehrana, pravilan odabir namirnica, nepušenje, konzumiranje alkohola u vrlo malim količinama te redovita tjelesna aktivnost, mogu se izbjeći mnogi zdravstveni poremećaji koji za posljedicu imaju oboljenja od bolesti krvnih žila (aterosklerozu), srčani infarkt, moždani udar, dijalizu, sljepoću, amputacije ekstremiteta i sl.

Slavonska tradicionalna prehrana karakteristična po sadržaju zasićenih masnih kiselina, soli i pretjeranoj količini začina, uz nepovoljne klimatske uvjete i stres svrstavaju našu regiju u sam vrh po broju oboljelih od cirkulacijskih bolesti. Tome pogoduje prekomjerna tjelesna težina kao jedan od bitnih uzroka nastajanja ateroskleroze, odnosno promjena na krvnim žilama, povišenom krvnom tlaku, kolesterolu, dijabetesu tipa 2 i drugim metaboličkim poremećajima.

Svjetska zdravstvena organizacija, WHO, još je 2002. godine pretilost proglasila epidemijom razvijenog svijeta. Podaci Ministarstva zdravstva RH nisu ni malo zadovoljavajući. Naime, u Hrvatskoj čak 2 milijuna ljudi ima prekomjernu težinu, a njih 800 000 su izrazito debeli.
-brojka od 214 00 ljudi koji su evidentirani da boluju od dijabetesa tipa 2 nije konačna, jer od te bolesti boluju mnogi, a da toga nisu ni svjesni upravo zbog simptoma koji se javljaju postupno, a isto tako mogu i izostati.
-1/3 stanovništva ima povišeni krvni tlak i svaka druga smrt, kako u svijetu tako i u nas, upravo je zbog posljedica cirkulacijskih bolesti.
– više od 5% školske djece je pretilo, a čak njih 11% ima prekomjernu tjelesnu težinu

Troškovi u Hrvatskoj za liječenje posljedica uvjetovane prekomjernom težinom i pretilošću iznose 1,5 milijardi kuna na godinu.

Industrijskom proizvodnjom i preradom, namirnice su osiromašene bitnim hranjivim tvarima, a dodani su im razni umjetni dodaci. Upravo konzumiranje velikih količina slatkih gaziranih pića, slatkiša, grickalica bogatih zasićenim masnoćama i pretjeranom količinom soli ili šećera, koje su omiljena hrana djece od najranije dobi pa sve do odrasle, ne samo da nastaje prekomjerna težina kao posljedica nepravilne prehrane i nedovoljne tjelesne neaktivnosti, već je problem mnogo ozbiljniji. Naime, zahvaljujući lošim prehrambenim navikama školske djece ona postaju više izložena riziku od nastanka kroničnih oboljenja u starijoj dobi te razne psihološke tegobe uvjetovane debljinom (nedostatak pouzdanja, introvertiranost, socijalna isključenost).

Od posljedica debljine u Hrvatskoj umre više od 10 000 ljudi svake godine (toliko je ljudi stradalo u Domovinskom ratu).

Debljina je bolest (međunarodna oznaka E-66) prekomjernog nakupljanja masnog tkiva, a posljedica je neravnoteže između količine unesene i potrošene energije.
Dječja debljina je nažalost danas postala kronični zdravstveni problem jer je oko 20% djece s prekomjernom tjelesnom težinom od čega je 1/3 pretilo s tendencijom porasta te brojke.
Čak i u zemljama s tradicionalno malim postotkom osoba s prekomjernom tjelesnom težinom ili debljinom kao što su Francuska, Nizozemska i Norveška uočljiv je jasan trend porasta broja takvih osoba.

U Nacrtu Nacionalnog Akcijskog plana za hranu i prehranu Republike Hrvatske za razdoblje od 2008.-2012. godine isticalo se kako su WHO i FAO potaknule sve zemlje na izradu politike o hrani i prehrani te predložile temeljne smjernice, strategiju i prioritetne ciljeve koje bi njima trebalo obuhvatiti.
Prehrambene navike odraslih često su pogrešne, a to je ono što ostavljamo u nasljeđe svojoj djeci i što u velikoj mjeri određuje njihovo zdravlje sada, ali i u kasnijoj dobi.

Obzirom da je jedna od tri glavna područja Strategije RH upravo osiguranje pravilne prehrane radi očuvanja dobrog zdravlja, osobito djece, shvaćajući razdoblje djetinjstva kao kritično razdoblje života kada treba započeti s preventivnim djelovanjem (prevencija kroničnih nezaraznih oboljenja: ateroskleroze, dijabetesa, osteoporoze, nekih vrsta raka, a samim tim i prekomjerne težine/pretilosti), djelovanje na tom području od bitne je važnosti s obzirom na rastući problem.

Osim toga, pravilnom prehranom, tjelesnom aktivnošću te edukacijom može se spriječiti nastanak i/ili smanjiti broj oboljelih od kroničnih nezaraznih bolesti koje u razvijenom svijetu odnose najviše ljudskih života.

U međuvremenu, djeca u OŠ (u dobi od 7-14 godina koji su u fazi intenzivnog rasta i razvoja, ali i formiranja ličnosti) i dalje jedu loše namirnice poput hrenovki, pašteta te peciva od bijelog brašna ( te su namirnice izbačene sa jelovnika u većini vrtića u Hrvatskoj i Osijeku), ne unose dovoljno mliječnih proizvoda i mlijeka što znači nedovoljan unos Ca i proteina koji se neophodni za pravilan rast i razvoj djece te dobi, a 50% dnevnog kalorijskog unosa čine slatkiši i slatki gazirani napici što dodatno otežava njihov metabolizam. Ukoliko djeca zajedno s roditeljima uvide važnost zdravog načina života te počnu mijenjati prehrambene navike i povećaju tjelesnu aktivnost, dobrobit za zdravlje djece danas, ali i sutra biti će višestruka.

Mijenjanjem prehrambenih navika školske djece i mladih te podizanjem svijesti o spoznaji koliko je pravilna prehrana bitna za njihovo zdravlje, bitno se prevenira prekomjerna tjelesna težine, ali i nastanak raznih oboljenja u kasnijoj dobi kao posljedica prekomjerne težine i pretilosti. Upravo stoga smo kao udruga odradili brojne projekte, a među njima najznačajniji projekt “Ako ne reagiramo već DANAS-SUTRA će možda biti kasno”, kojeg smo proveli s ciljem prevencije kroničnih nezaraznih oboljenja u kasnijoj dobi među osam osječkih osnovnih škola. Na taj način obuhvatili smo oko 4500 osoba direktno i indirektno, učenika, njihovih roditelja, nastavnog osoblja te šire javnosti koju smo informirali putem medija o aktivnostima i rezultatima projekta.

Osvješćivanjem djece, ali i roditelja edukativnim predavanjima i radionicama o tome koliko je bitno što njihovo dijete jede, kada i u kojim količinama te kako sve to skupa utječe na njihovo sadašnje zdravlje, ali i psihofizičko stanje u odrasloj dobi kada su i životni izazovi puno zahtjevniji, povećat će se izgledi za promjenu loših prehrambenih navika kod djece. Djeca u dobi od 7 do 10 godina još uvijek slušaju roditelje i povode se njihovim savjetima. Stoga je uključivanje i djece i roditelja vrlo bitno kako bi očekivani rezultati bili što pozitivniji.

U projekt su bili uključeni Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Grad Osijek, Odjel za društvene djelatnosti Grada Osijek, Osječko-baranjska županije, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Medicinski fakultet Osijek, liječnici s Internog odjela KBC Osijek, nastavnici i ravnatelji osječkih OŠ, učenici i njihovi roditelji te mediji i drugi suradnici, i naravno, dosadašnji sponzori i donatori, kao i svi budući koji će uvidjeti važnost ovog projekta za dugoročnu dobrobit cijeloga društva.

By | 2017-10-16T16:15:17+00:00 listopad 16th, 2017|Categories: Nekategorizirano|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment